Styrelse & Kontakt

Kontakt

Kontakt sker enklast genom att skicka ett mail till:

Ordförande Arja Hermansson

hermansson.arja(@)icloud. com  

 

Styrelse uppdaterad 2023-03-29

Ordförande: Arja Hermansson

Sekreterare:  Margareta Holmberg

Kassör: Lars-Göran Yeudakimchikov-Malmqvist

Ledamot: Ilse-Marie Hattenhauer

Ledamot: Ingrid Liljenberg

Suppleant: Maud Bosson och Susanne Eklund

Revisor: Inger Boström och Ingrid Enerlund

Revisorssuppleant: Civ Palmgren

Valberedning: Daina Björklund 

 

Ovan Styrelsen på besök i blivande galleri som Arja Hermansson renoverar när bilden togs den 17/4 var lokalen en arbetsplats. Övre raden: Margareta Holmberg, Maud Bosson, Ilse-Marie Hattenhauer, Ingrid Liljenberg, sittandes Arja Hermansson och Lars-Göran Yeudakimchikov-Malmqvist. Till höger har vi våra två revisorer för 2023 Inger Bosröm och Ingrid Enerlund