Stina Melanton

Stina Melanton 

Jag arbetar med måleri, teckning, objekt och Gicléetryck sedan 

80-talet. Utställningar runt om i Sverige och Stockholm.

 

Offentliga uppdrag: Två halvpelare Departementshuset, Stockholm 1982.

Länskonstnär i Värmland 1991-93, målgrupp ungdomar.
Stockholm Europas Kulturhuvudstad-98, projekt. 
Riksutställningar 1998, projekt.
Uppsala kommun 1999, workshops för daghem- och fritidspersonal.
Sveriges Konstföreningar, projektledare Grafikens Hus Mariefred, 2010. 
Medlem i BUS och SKF. 
Engagerad i ideellt arbete för Fred genom internationella stiftelsen TPRF.
Bosatt i Åkers Styckebruk. 
Hemsida: stinamelanton.com 

E-post: stinamelanton[at]gmail.com

Tack!

 

Vänliga hälsningar
stina Melanton