Om

Kort om Strängnäs Konstnärsakademi

Strängnäs Konstnärsakademi bildades 1989 med syfte att skaffa ateljéer och kollektivverkstäder till kommunens konstnärer. Idag engagerar sig akademin i allt som berör bildkonstnärers arbete – t ex utställningar, diskussioner, uppvaktningar och utredningar. Flertalet konstnärer i Strängnäs kommun är medlemmar i Konstnärsakademin.

Medlemmarna utgör en heterogen samling konstnärer som representerar olika verksamhetsområden, inriktningar, tekniker, material och estetiska förhållningssätt. Antalet medlemmar har under åren pendlat mellan 30-50 konstnärer – somliga högskoleutbildade, andra autodidakter. Spännvidden i ålder är stor. Akademin uppmuntrar pluralism och utgör ett samtida konstnärssverige i miniatyr.

Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem? Är du aktiv konstutövare i Strängnäs, Stallarholmen, Åkerstyckebruk eller Mariefred som vill utvecklas eller bara bli en del i en större gemenskap med likasinnade. När det gäller vår utställningsverksamhet är vi tacksamma för lite hjälp ibland.

Maila till oss 5  bilder som representerar din konst, bifoga en presentation samt motivera gärna varför du söker till vår konstnärsförening, så hör vi av oss till dig inom kort, välkommen

info@konstnarsakademin.se