Om

Kort om Strängnäs Konstnärsakademi

Strängnäs Konstnärsakademi bildades 1989 med syfte att skaffa ateljéer och kollektivverkstäder till kommunens konstnärer. Idag engagerar sig akademin i allt som berör bildkonstnärers arbete – t ex utställningar, diskussioner, uppvaktningar och utredningar. Flertalet konstnärer i Strängnäs kommun är medlemmar i Konstnärsakademin.

Medlemmarna utgör en heterogen samling konstnärer som representerar olika verksamhetsområden, inriktningar, tekniker, material och estetiska förhållningssätt. Antalet medlemmar har under åren pendlat mellan 40-50 konstnärer – somliga högskoleutbildade, andra autodidakter. Spännvidden i ålder är stor. Akademin uppmuntrar pluralism och utgör ett samtida konstnärssverige i miniatyr.

Vill du bli medlem?

Är du aktiv konstutövare i Strängnäs som vill utveckas eller bara bli en del i en större genomskap med likasinnade. Skicka ett mail med lite information om dig själv och bifoga länkar och/eller bilder på din konst.

info[at]konstnarsakademin.se  (ersätt [at] med @)