Maud Bosson

Färg och form har varit mitt stora
intresse hela livet. Därför har jag lärt mig och provat på många olika
konsthantverkstekniker. Min bakgrund är kläddesigner och det övergick sedan
till textilt konsthantverk i olika former. Mitt textila uttryck syns i den
keramik jag nu gör.

Maud
Bosson