Strängnäs Konstnärsakademins 500 års resa fortsätter till församlingshemmet Toresunds kyrka, utställningen pågår 22/6-7/8

14 av Akademins medlemmar tolkar Dåtid – Nutid och framtid, med teman demokrati, porträtt, mode och mänskliga rättigheter, Varmt välkomna

Vandringsutställning Strängnäs Konstnärsakademin

Kungsberg Gård 1/5-18/6 Kungsberg 1, Strängnäs – pågår till den 18/6 öppet söndag 12-16

Toresund Kyrka 22/6 – 7/8, Stallarholmen

Multeum 26/8-7/10, Strängnäs, Vernissage den 26/8 kl 12-14

Folket Hus 4/11 – 31/12 Åkers styckebruk